Heeft u een klacht?

Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Een goede relatie tussen u en ons, uw huisarts, is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden of u heeft een klacht. Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw huisarts het probleem te bespreken en op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan brengen wij u in contact met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject en gaat samen met u aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De klachtenfunctionaris zal een bemiddeling starten, tenzij u dit niet wenst. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en de huisarts te herstellen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

De geschilleninstantie doet onderzoek naar de oorzaak van het geschil. Naast een rechter en een secretaris hebben de geschilleninstantie een patiëntvertegenwoordiger en een arts namens de artsenorganisatie zitting. De verschillende partijen (u en degene waar u het geschil mee heeft) worden gehoord. De instantie geeft een advies dat bindend is. De procedure van het indienen van het geschil tot aan de uitspraak duurt maximaal 6 maanden. De procedure is kosteloos. Wel kunnen u kosten voor het griffierecht in rekening worden gebracht van ten hoogste € 50,-. Indien u zich wilt laten bijstaan bij de behandeling van uw geschil dan komen deze kosten voor de eigen rekening.

Wilt u meer informatie over de klachten- en of geschillenregeling dan kunt u bij de balie een folder meenemen. Ook kunt u bovenstaand informatie downloaden via onderstaande links:

Geschillen-en-klachtenregeling
U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?
Geschillenbehandeling

    Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen

    Om CAPTCHA te kunnen gebruiken moet je plugin Really Simple CAPTCHA installeren.