Huisregels Medisch centrum Hoofdddorp

U bent van harte welkom bij Medisch Centrum Hoofddorp. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen.
 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten zowel in de praktijk als aan de telefoon worden opgevolgd.
 • Wij hebben alleen spreekuur op afspraak.
 • Een afspraak die u maakt is tien minuten. Indien u meerdere klachten heeft, dient u dit van te voren door te geven bij het maken van de afspraak, zodat er langer tijd voor u gereserveerd kan worden.
 • Door middel van het stellen van triagevragen zullen wij uw hulpvraag analyseren en bepalen of u een (telefonisch) afspraak, visite of een e-consult zult krijgen.
 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via Mijngezondheid.net of direct bij de apotheek.
 • Korte vragen kunt u ook via Mijngezondheid.net stellen
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
 • Wij helpen u zo snel mogelijk, maar spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 • Drugs en/of alcoholgebruik en wapenbezit zijn niet toegestaan.
 • Respecteer de privacy van onze medewerkers en patiënten en maak geen foto’s, filmpjes of geluidsopnames. Gespreksopnamen, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente etc).
 • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.
 • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven, een buitenlandse verzekering of geen verzekering hebben) betalen vooraf contant. Hiervoor ontvangt u een rekening.
 • Afspraken kunnen tot 24uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2022 toegestaan de gederfde consulttijd á € 25 bij u in rekening te brengen.
 • Indien u gaat verhuizen naar een gebied buiten het verzorgingsgebied van onze praktijk (Hoofddorp), dan brengt u ons zo spoedig mogelijk van op de hoogte. U zorgt dat u binnen drie maanden een huisarts heeft in uw nieuwe woonplaats.

Consequenties: houdt u zich niet aan de huisregels? Dan spreken wij u aan op uw gedrag en kunnen wij u een officiële waarschuwing geven. Ook kunnen wij u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houdt u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een officiële waarschuwing. Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze huisregels, gaan wij over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijnen (wij schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en wij verlenen geen zorg meer.

Let op: we accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in dat geval schrijven wij u meteen uit.

Wij hopen dat zowel voor u als voor ons met deze regels een optimale werksfeer zal blijven bestaan.