Ook onze praktijk voert actie voor goede huisartsenzorg

MCHnieuws

Samen op de bres voor ons prachtige vak

Lees het Artikel in de HC Courant

  • De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat op het spel.
  • De druk op de huisartsenzorg móet worden aangepakt.
  • Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de zorg.
  • We laten samen een stevig geluid horen: we willen concrete, afdwingbare afspraken om de drukte te verminderen. In het belang van alle patiënten!

Eind juni heeft onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland actie gevoerd, om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg. Dit hebben we in het belang van onze patiënten gedaan. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

De huisartsen willen graag:

  • Meer tijd hebben voor onze patiënten;
  • Minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
  • Betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
  • Dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.