Aanvraagformulier schriftelijke medische verklaring huisarts

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen geneeskundige verklaring afgeeft, heeft de KNMG een toelichting geschreven. Voor meer informatie zie: geneeskundige-verklaring en PDF aanvraagformulier toevoegen.